Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

 Już od ponad 25 lat obsługujemy mieszkańców Bydgoszczy i okolic oraz klientów biznesowych w zakresie wywozu szamba z zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Początkowo dysponowaliśmy jedynie jedynym samochodem asenizacyjnym, którego operatorem był właściciel firmy. Obecnie posiadamy liczny tabor nowoczesnych pojazdów asenizacyjnych o różnych pojemnościach co sprawia, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie a czas oczekiwania na wywóz nieczystości skraca się do minimum. Opróżniamy przydomowe zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba), przydomowe oczyszczalnie oraz świadczymy usługi wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych ustalając cenę wywozu głównie na podstawie stężenia ChZT (chemiczne zapotrzebowanie ścieków na tlen) Cena wywozu  ścieków poprodukcyjnych ustalana jest inwidualnie.

Wywóz nieczystośći płynnych

Wywóz szamba