Slider 1

Zakład usług komunalnych „unikom”

z siedzibą w Bydgoszczy swoją działalność usługową rozpoczął w 1991 r. Początkowo dysponowaliśmy jedynie jednym pojazdem asenizacyjnym, przy pomocy którego właściciel firmy opróżniał zbiorniki bezodpływowe na terenie Bydgoszczy i okolic