Serwis, czyszczenie separatorów i osadników

Serwis separatorów i osadników

Wśród wielu usług, które od wielu lat świadczy nasza firma, znajduje się również profesjonalne czyszczenie i serwis separatorów. Wyróżniamy się spośród innych firm przede wszystkim najwyższym stopniem dokładności oraz usunięciem wszystkich nieczystości, w tym nawet najbardziej uciążliwych zabrudzeń. W tym celu wykorzystujemy zaawansowany technologicznie sprzęt, umożliwiający sprawne przeprowadzenie prac.

Oferujemy między innymi kompleksowy serwis :

- separatorów i osadników substancji ropopochodnych, a także tłuszczu i skrobi,

- przepompowni ścieków deszczowych i sanitarnych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

- instalacji przemysłowych i osadników oczyszczalni ścieków,

- i innych.

Wszystkie prace serwisowe wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia i w trosce o środowisko naturalne. Wytworzone odpady powstałe przy czyszczeniu separatorów i osadników  unieszkodliwiane są  w naszej instalacji zgodnie z posiadaną decyzją nr ŚG.I.7244.15.2015.TW wydaną przez Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami polskiego prawa (§23.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 roku (Dz.U.2014. poz. 1800), zapewniamy naszym klientom regularne, eksploatacyjne inspekcje poszczególnych konstrukcji, pięcioletnie przeglądy budowlane oraz badania laboratoryjne ścieków opadowych w zakresie zawiesiny ogólnej oraz indeksu oleju mineralnego.

Nie czekaj! Już dziś zgłoś się do nas i zamów profesjonalną usługę czyszczenia separatorów!

biuro@unikom.bydgoszcz.pl

img03

img02

img_0657

ropochodny