Serwis, czyszczenie separatorów i osadników

Serwis separatorów i osadników

Oferujemy kompleksowy serwis :

Separatorów i osadników substancji ropopochodnych

Separatorów tłuszczu i skrobi

Przepompowni ścieków deszczowych i sanitarnych

Przydomowych oczyszczalni ścieków

Instalacji przemysłowych i osadników oczyszczalni ścieków

Wszystkie prace serwisowe wykonywane są przez wykwalikowanych pracowników, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia i w trosce o środowisko naturalne. Wytworzone odpady powstałe przy czyszczeniu separatorów i osadników  unieszkodliwiane są  w naszej instalacji zgodnie z posiadaną decyzją nr ŚG.I.7244.15.2015.TW wydaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z wymogami prawa (§23.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 (Dz.U.2014. poz. 1800) Naszym klientom zapewniamy wymagane prawem eksploatacyjne przeglądy separatorów, pięcioletnie przeglądy budowlane oraz badania laboratoryjne ścieków opadowych w zakresie zawiesiny ogólnej i indeksu oleju mineralnego.

 Zgłoś usługę czyszczenia separatorów !

biuro@unikom.bydgoszcz.pl

img03

img02

img_0657

ropochodny